• Més de 1.100 m²
• 11 consultes multidisciplinàries i polivalents
• Consulta de pediatria exclusiva amb sala d’espera condicionada
• Consultes exclusives d’infermeria i de podologia
• Laboratori d’anàlisis clíniques
• Unitat de radiodiagnòstic digital
• Sala de fisioteràpia

• Unitat de la Dona
• Total accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda